O nás

Současnost

Jsme společenství římskokatolických křesťanů, které se stará o Dům farnosti. Vytváříme místo, kde se lidé mohou setkávat a rozvíjet po stránce duchovní, kulturní i tělesné. Primárně je tento dům určen potřebám farníků kostela sv. Mikuláše, ale k dispozici je také k pronájmu dalším osobám a subjektům.

Historie

Spolek, jehož cílem bylo postavit spolkový dům, Tzv. katolický lidový dům, byl založen v roce 1926. Stavba byla financována ze sbírek a darů. Krátce po otevření v roce 1930 byla uvedena do provozu i hospoda. Dne 28. 10. 1930 zahájilo v KLD provoz kino Ludmila. Promítalo se ve velkém sále, filmy byly němé. Dne 21. 10. 1934 byl provoz kina zastaven, protože ve Svinově zahájilo provoz kino zvukové.

Po okupaci v roce 1938 byla lidová strana, Orel a všechny české spolky rozpuštěny. Písemnosti byly zabaveny nacisty, movitý i nemovitý majetek byl vyvlastněn. Velký sál byl po dobu okupace využíván jako skladiště překližek. Ihned po osvobození Poruby 28. 4. 1945 se obnovil provoz kina Ludmila a také hospody. Pořádali se zde taneční zábavy, různé oslavy a divadelní představení.

Po roce 1948 byl komunisty Orel zakázán a spolek KLD zrušen, kino zestátněno a změnilo svůj název na kino ZDAR. Celý prostor byl přestavěn a upraven. Přestavbu prováděl československý státní film. Dosud rovná podlaha byla zvýšena a přestavěna na parabolickou. Promítání zde bylo zahájeno v roce 1957 filmem „Advent„. Na dlouhou řadu let byl spolek zcela mimo jakoukoliv činnost. Také budova nebyla v jeho rukou. Tento stav trval až do listopadu 1989.

V závěru roku 1990 se sešlo na faře 17 občanů na ustavující schůzi Spolku Katolický lidový dům. Stalo se na popud nového duchovního správce P. Josefa Gazdy. Prvním předsedou byl zvolen pan Jindřich Švidernoch. Po dlouhých jednáních s Městskou správou kin byla celá budova 29. 4. 1991 předána spolku. Obětavou prací členů spolku byl postupně celý objekt opraven a upraven do dnešní podoby. První valná hromada se konala 20. srpna 1991. (účast 150 lidí). Na valné hromadě dne 9. 5. 1996 byl název domu změněn na „Dům farnosti„.