O nás

Historie

Ve zdejší obci Poruba neměli římsko-katoličtí občané, kteří byli sdruženi v tzv. československé lidové jednotě, žádného střediska, kde by se scházeli k poradám a tělocviku. Proto se utvořilo družstvo lidového katolického domu, které si vzalo za cíl postavit spolkový dům, tzv. katolický lidový dům. Spolek byl založen v roce 1926. Stavba byla financována ze sbírek a darů.
Krátce po otevření v roce 1930 byla uvedena do provozu i hospoda.
Dne 28. 10. 1930 zahájilo v KLD provoz kino Ludmila. Promítalo se ve velkém sále, kromě prázdnin. Filmy byly tenkrát němé. Dne 21. 10. 1934 byl provoz kina zastaven, protože ve Svinově bylo dáno do provozu už kino zvukové.

Doba okupace.
Po okupaci v roce 1938 byla lidová strana, Orel a všechny české spolky rozpuštěny. Písemnosti zabaveny nacisty, movitý i nemovitý majetek byl vyvlastněn. Filmovou aparaturu odvezli Němci do Turnova. Velký sál byl po dobu okupace využit jako skladiště překližek.

Po osvobození.
Ihned po osvobození Poruby 28. 4. 1945 se obnovuje provoz kina Ludmila a je zahájen provoz v hospodě. Pořádají se taneční zábavy, nacvičují divadelní hry a různé oslavy.
Po roce 1948 byl komunisty Orel zakázán a spolek KLD zrušen, kino zestátněno a změnilo svůj název v roce 1955 na kino ZDAR . Celý prostor byl přestavěn a upraven. Přestavbu prováděl československý státní film. Dosud rovná podlaha byla zvýšena a přestavěna na parabolickou. Promítání zde bylo zahájeno v roce 1957 filmem „Advent„. Na dlouhou řadu let byl spolek zcela mimo jakoukoliv činnost. Také budova nebyla v jeho rukou. Tento stav trval až do listopadu 1989.

Až v závěru roku 1990 se 17. 12. sešlo na faře 17 občanů na ustavující schůzi Spolku Katolický lidový dům. Stalo se na popud nového duchovního správce P. Josefa Gazdy. Prvním předsedou byl zvolen pan Jindřich Švidernoch. Po dlouhých jednáních pana Švidernocha s Městskou správou kin byla celá budova 29. 4. 1991 předána spolku.
Obětavou prací členů spolku byl postupně celý objekt opraven a upraven do dnešní podoby. První valná hromada se konala 20. srpna 1991. (účast 150 lidí)
Na valné hromadě dne 9. 5. 1996 byl název domu změněn na „Dům farnosti„.

Současnost

V současnosti slouží Dům farnosti k pořádání tanečních a plesových zábav, rodinných oslav, setkávání různých skupin a také ke sportovním aktivitám. Primárně je Dům farnosti určen potřebám farníkům kostela Sv. Mikuláše, ale k dispozici je také pro jakékoliv jiné organizace. V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o pořádání jakékoliv aktivity je možné se obrátit na p. místopředsedkyni Vlastu Borovcouvou Spolku Katolický lidový dům.